Bodybuilding/Musclebuilding a Fitness - stručný pohľad do histórie, 1. časť

Bodybuilding/Musclebuilding a Fitness - stručný pohľad do histórie, 1. časť


Vzpieranie, powerlifting, bodybuilding/musclebuilding (kulturistika) a fitness, crossfit. Súčasnosť pozná viacero športov, ktoré môžeme bez mihnutia oka zaradiť do skupiny "silové" tzn. medzi tie, kde pravidelný, logicky a cieľavedome zostavený tréning využívajúci cviky s vlastnou váhou tela, činky, záťaže, posilňovacie stroje je základným predpokladom na dosiahnutie očakávanej výkonnosti. Najpopulárnejší je zrejme ten, ktorý v anglicky hovoriacich krajinách získal pomenovanie ako bodybuilding.

 

Stručná história silových športov - bodybuilding a fitness

Svet športu ho/ju pozná pod rôznymi menami (je však pravdou, že mnohí ho/ju stále za šport nepovažujú). Pár príkladov?

 • testépítés ... Maďarsko
 • vucut gelistirme ... Turecko
 • atletičeskaja gymnastika ... Rusko
 • culturistique, la musculation ... Francúzsko
 • musculascau ... Portugalsko
 • kehonrajennus ... Fínsko
 • fisicoculturismo ... Španielsko

Áno, reč je o bodybuilding-u (názov bežne používaný predovšetkým v anglicky hovoriacich krajinách), ktorý sa v našich zemepisných šírkach presadil v ranných 60. rokoch 20. storočia pod menom kulturistika. A na Slovensku je bodybuilding od 70 rokov 20. storočia mimoriadne populárnou športovou aktivitou.
Eugen Sandow
Kulturistika má už dávno za sebou detské roky a v súčasnosti práve ona (alebo on - bodybuilding), predstavuje základ, z ktorého vychádzajú na prelome 20. a 21. storočia ako na bežiacom páse vznikajúce nové a nové súťažné nominácie, kategórie, disciplíny. Všetko, čo aspoň okrajovo súvisí s využitím silových tréningov z estetických dôvodov (tzn. posilňovanie, primárnym cieľom ktorého je špecifický rast svalovej hmoty a úprava proporcií - nie dosahovanie silového výkonu) má jasnú súvislosť s bodybuilding-om. Aktivitou, ktorej pomenovanie zaviedol do praxe ešte v roku 1903 Eugen SANDOW v knihe s rovnakým názvom - ten vznikol spojením dvoch jednoduchých anglických slov (s mnoho hovoriacim prekladom do slovenčiny):

 • body ... telo
 • building ... budova, budovať

Bodybuilding ... v našom ponímaní je to zložitý a časovo náročný proces, v priebehu ktorého sa primárne dosahuje rast svalovej hmoty (tú "zabezpečuje" predovšetkým hypertrofia, v malom podiele hyperplazia), sekundárne aj jej tvarovanie do finálnej, očakávanej podoby (vďaka úbytku podkožného tuku) prostredníctvom:

 • cieleného využitia špecifických silových tréningov - ktoré sú zložené zo špecifických cvikov, s jasne definovanou záťažou, počtom opakovaní, sérií, dĺžkou odpočinkových prestávok, tréningovým tempom a s využitím aktuálne známych techník a postupov, ktoré dokážu rast svalovej hmoty podporiť; s využitím hmotnosti vlastného tela, gumových pásov, závaží, jednoručných a veľkých činiek, špeciálnych strojov so záťažami atď.
 • špecifickej úpravy stravy - jedná sa predovšetkým o zvýšený príjem bielkovín a energetických zdrojov, v prípade potreby užívanie vhodných doplnkov výživy, vitamínov, minerálov atď.
 • dodržiavaním pravidelného režimu - počas ktorého sa dbá nielen na pravidelnosť v tréningu počas dlhej časovej jednotky (mesiace, roky), ale aj na regeneráciu, dostatok spánku a aktívne formy odpočinku

Jedná sa teda o posilňovanie z estetických dôvodov, ktoré je doplnené o ďalšie podporné zložky. Vrcholom snaženia v bodybuilding-u je (v prípade dosiahnutia stanoveného cieľa) súťaženie v niektorej z národných, alebo medzinárodných federácií, v súťažných nomináciách členených do hmotnostných a výškových kategórií, ktoré sa vzájomne odlišujú nielen názvom, ale aj hodnotiacimi kritériami. Príklady?

Okrem kulturistiky a klasickej kulturistiky muži súťažia aj v men´s physique, po ústupe ženskej kulturistiky do úzadia za stále populárnejšiu a jemnejšiu formu "bodybuilding-u" môžeme považovať aj bikinifitness, ďalej bodyfitness, wellness fitness atď. Spoločným základom všetkých spomenutých nominácií je silový tréning používaný na zmenu telesného vzhľadu a následné hodnotenie progresu v rozvoji svalovej hmoty, proporcií a estetiky tela podľa kritérií jasne definovaných v súťažných pravidlách.

Fitness ... v našom ponímaní je to kondičná forma bodybuilding-u (tzn. bez súťažných ambícií), prístupná pre verejnosť predovšetkým vďaka rozvoju spočiatku domácich a školských posilňovní, neskôr aj širokej siete verejných fitness centier, aj vonkajších plôch určených na absolvovanie tréningov s vlastnou hmotnosťou. Je to takmer rovnako zložitý proces, pri ktorom cieľom je tvarovanie, úprava telesných proporcií (tzn. opäť posilňovanie - silový tréning z estetických dôvodov), zároveň aj podpora zdravia, eliminácia dôsledkov starnutia a uchovanie si vitálnosti aj vo vyššom veku. Rast svalovej hmoty je iba sekundárnym dôvodom týchto aktivít.
Pri fitness sa stanovené ciele dosahujú vo výrazne kratšom čase, ako pri bodybuilding-u, využívajú sa pri tom mnohé z overených bodybuilding postupov a techník, samozrejmosťou je tu spájanie silového tréningu s inými športovými aktivitami.

Vráťme sa ku koreňom, vráťme sa do minulosti!

Spomína sa, že sila bola stredobodom pozornosti už dávno pred antickými dobami, ale vďaka antickým sochárom máme k dispozícii dokonalé sochy tiel nielen štíhlych atletických viacbojárskych hrdinov, ale aj masívnych, muskulatúrnych a mimoriadne silných zápasníkov, silákov. Z antických hrdinov - silákov sa v literatúre spomína Hérakles (podľa povestí zakladateľ antických Olympijských hier), Milón Krotónsky Milón Krotonsky(tomu sa zas prisudzuje "objav tréningu s postupne rastúcimi záťažami" vďaka povesti o tom, že denno denne nosil na pleciach teľa, ktoré postupo času dorástlo do býka a tým aj stúpala jeho hmotnosť - a následne tiež Milónova sila).

Kto disponoval silou výrazne vyššou, ako bolo bežné, pútal pozornosť okolia, tešil sa prirodzenej úcte a aj v nasledujúcich rokoch a storočiach sa schopnosť zdvihnúť stanovenú záťaž (ako dôkaz sily) stáva súčasťou prvých primitívnych tréningov, siláckych exhibícií, alebo aj skúšok na potvrdenie dospelosti.

Bez ohľadu na to, či sa pozrieme na históriu Číny, Egypta, židovského národa, do krajín strednej Ázie (sumerské aj babylonské vojská na zvyšovanie sily používali špecifické cvičenia s kužeľmi o hmotnosti 10 až 30 kg), do starovekého Grécka a miest Sparta a Athény (kde myšlienka kalokagathie tzn. rozvoja tela aj ducha bola mimoriadne populárna; aj keď už vtedy sa TOP "športovci" pripravovali ako "profesionáli" len a len na vystúpenie na Olympiáde a v bežnom živote tak boli nepoužiteľní - čo sa občas kritizovalo vtedajšou elitnou skupinou filozofov), starovekého Ríma (kde sa rozvoju fyzickej sily venovali predovšetkým vojaci), alebo aj na renesanciu (tá v rozmedzí rokov 1400 až 1600 opäť prináša záujem o cielenú fyzickú aktivitu a následne aj o vzhľad tela zo strany umelcov), všade nachádzame záujem o rozvoj hrubej sily, fyzickú aktivitu spojenú s mohutnou postavou, silové výkony.

Silákom sa mimoriadna pozornosť venovala aj v druhej polovici 19. storočia, kedy najlepší z najlepších vtedajších "strogmanov" predvádzali svoje silové výkony profesionálne v cirkusoch. V tomto čase však neexistoval štandard, ako silové výkony hodnotiť a vzájomne porovnávať, rovnako neexistovali štandardy, ktoré by určovali, s akým náradím dané silové výkony predvádzať.
Vo vtedajšom Rusku sa mimoriadnej obľube tešili silové výkony predvádzané s guľatými závažiami s držadlom (v ruskom jazyku nazývané giria, čo je dnes dobre známy kettlebell), v Škótsku sa sila preukazovala zdvíhaním ťažkých kameňov, v severnom Španielsku dvíhaním balvanov a kmeňov stromov, v Nemecku a Rakúsku-Uhorsku dvíhaním sudov a  prvých primitívnych činiek s veľkými guľami po stranách (tie symbolizovali vzhľad našej Zeme). Medzi prvé, primitívne činky patrí aj tzv. Appolonovo súkolie (primitívna činka s priemerom osi 49mmm a hmotnosti 166,5kg), ktoré bežne zdvíhal nad hlavu Francúz Lous Huni (1862-1928) - v súčasnosti je dvíhanie repliky tejto "činky" jednou z disciplín pre strogmanov na prestížnych súťažiach Arnold Classic.

Dvíhali sa nielen závažia, ale aj plošiny s ľuďmi a zvieratami, dvíhalo sa prstami, jednou rukou aj obojruč, so záťažami sa kráčalo, drepovalo, skákalo, žonglovalo, hádzalo - hľadali sa tí siláci, ktorí zvládnu čo najviac opakovaní, alebo najvyššiu záťaž. Závažia sa dvíhali v stoji, v ľahu, dvíhali sa nad hlavu po dráhe pred telom, alebo po boku tela, držali sa vo vystretých rukách v predpažení, alebo upažení (krucifix), siláci si sami vymýšľali cviky aj výkony a vyzývali svojich konkurentov, aby ich napodobnili. A začali sa propagovať aj prvé ucelené "tréningové programy", ktoré využívali nielen vtedajší siláci na zlepšenie svojich atraktívnych silových výkonov, ale ktoré napodobňovali aj boxeri, zápasníci, bežní ľudia pri prvých organizovaných športových aktivitách realizovaných v športových spolkoch. Príklad?

V Nemecku, Anglicku, Francúzsku, Rakúsku-Uhorsku, Dánsku, Švédsku, Holandsku, v Rusku aj v USA vznikajú atletické spolky a krúžky, kde sa pozornosť venuje aj cvičeniu s činkami (závažiami) z dreva, kameňa, či železa. A záujem o prvé formy silových tréningov stúpa aj vďaka osobnostiam ako L. Durlacher (nazývaný Profesor Attila - ako prvý spracoval metodiku a systémy silových tréningov a vďaka pôsobeniu v Nemecku, Belgicku, Anglicku a v USA sa postaral o jej propagáciu a šírenie), E. Desbonnet a H. Triat vo Francúzsku, V. F. Krajevskij a A. I. Andruševič v Rusku, A. Calvert v USA, O. Sibert v Nemecku, M. Tyrš v Rakúsko-Uhorsku a E. Sandow v Anglicku.

 • v Česku v roku 1862 pod vedením Miroslava TYRŠE vzniká prvá sokolská jednota, následne sú vypracované rozvrhy tréningových aktivít, v rámci ktorých priestor bol venovaný aj cvičeniu so záťažami - dvíhali sa malé a ľahké činky, veľké a ťažké činky, sila sa zvyšovala aj pri preťahovaní lanom (preťahovanie lanom sa objavil ako šport ja na prvých Olympijských hrách v roku 1896). A koncom 19. storočia sa už aj v Prahe cvičilo podľa vtedy populárnej "Attilovej metodiky cvičenia s malými činkami".

 • v Rusku, v Petrohrade, v roku 1885 vzniká Krúžok milovníkov atletiky založený Vladislavom Francevičom Krajevskim, kde veľký priestor získavajú rôzne pravidelne sa opakujúce silové cvičenia (práve na Krajevského sa odvolávajú vzpierači a aj bodybuilderi v Rusku ako na otca silových športov)
 • v rokoch 1886-7 Ludwig Durlacher (Profesor Atilla) otvrára v Belgicku prvú posilňovňu pre silákov, zápasníkov a boxerov
 • v roku 1895 E. Desbonnet otvára v Lille (Francúzsko) Školu telesnej kultúry a následne začína vydávať časopis Le Culture Physique (traduje sa, že úpravou týchto slov vzniká ekvivalent k slovu bodybuilding - culturistique tzn. kulturistika), podobným smerom sa vydáva aj Eugene Sandow v Anglicku.

V podstate už v tom čase každá krajina mala svojho siláka a bolo iba otázkou času, kedy sa títo výnimočne disponovaní siláci (silné nielen vďaka ťažkej práci, príprave v armáde, ale aj prirodzene nadaní, ktorí svoju silu ďalej rozvíjajú tréningovým postupom) začnú stretávať na prvých súťažiach. A tento čas prišiel práve ne prelome 19. a 20. storočia.

Bodybuilding (musclebuilding) a fitness - roky 1844 až 1925

 • 1844 ... 2. júla sa pod menom Ludwig Durlacher narodil v Nemecku, v meste Karslruhe, silák a propagátor silových cvičení, ktorý je vo svete sily známy pod pseudonymom "Profesor Louis Atilla". Predvádzal na vtedajšiu dobu udivujúce silové výkony (údajne je prvým, kto v tlaku v ľahu na lavici zvládol činku o hmotnosti 200 libier), prichádzal s návrhmi, ako vylepšiť tréningové náradie (kotúčové činky, tlakovacie lavičky, stojany na drepy atď.), vypracoval prvú metodiku silového tréningu a zastával názor, že posilňovanie môže byť prospešné nielen silákom, ale aj boxerom a zápasníkom.
 • 1867 ... 2. apríla sa pod menom Friedrich Wilhelm Müller narodil v súčasnom Kaliningrade (je súčasťou Ruska; vtedajšom Königsbergu - súčasť Pruska) zakladateľ bodybuilding-u Eugene SANDOW (meno si zmenil v momente, keď začal zápasiť a predvádzať silové výkony v cirkusoch po krajinách Európy aj v USA). Práve Sandow (vďaka jeho knižke, ktorú publikoval v roku 1903) sa zaslúžil o názov "bodybuilding" pre šport, v ktorom sa silovým tréningom dosahuje zmena vzhľadu a následne "svalnatosť" hodnotí na súťažiach. Je autorom viacerých kníh (Sandow's System of Physical Training, Strength and How To Obtain It, Body-Building, Strength and Health, Life is Movement, The Construction and Reconstruction of the Human Body), vydával aj vlastný časopis.
 • 1886 až 1887 ... "Profesor Loius Atilla" (Ludwig Durlacher) otvára v Bruseli (aktuálne hlavné mesto Belgicka) prvú posilňovňu (gymnasium), kde bolo možné pravidelne sa venovať silovým športom. Práve tu začal pôsobiť aj mladý Friedrich Wilhem Müller (Eugene Sandow), práve tu hľadal (a nachádzal) inšpiráciu. "Profesor Atilla" následne otvára podobné posilňovne v Londýne a v roku 1893 aj v New Yorku (pod názvom Attila’s Athletic Studio and School of Physical Culture - gymnasium skrátene gym; prvotná myšlienka bola poskytnúť ubytovanie pre emigrantov prichádzajúcich do USA z Nemecka, v nemecky hovoriacom prostredí a zároveň im dať možnosť na vyplnenie si voľného času). Posilňovne si získali veľkú popularitu, rozšírili sa po celých USA a jednu z nich vlastnil aj zať "Profesora Loius Attilu" Siegmund Klein (ten v roku 1946 zvíťazil medzi profesionálmi na súťaži Most Muscular Man in America a na rovnakej súťaži John Grimek, prvá reálna bodybuilding hvezda, navyše s koreňim na Slovensku, zvíťazil medzi amatérmi; Klein je zároveň známy nielen ako úspešný bodybuilder, ale aj ako autor knihy Super Physique - Bodybuilding Barbel Course)
 • 1890 až 1899 ... v Anglicku nadšenci silových športov začínajú organizovať prvé lokálne súťaže, John Atkinson stojí v pozadí súťaže o titul "Best Developed Man", kde sa hodnotia silové výkony a zároveň muskulatúrnosť. Práve tieto súťaže boli inšpiráciou pre Eugena SANDOWA (ten po Európe od roku 1894 demonštruje svoju silu aj na vystúpeniach v USA a v roku 1897 sa definitívne presúva do Londýna). Od roku 1899 do roku 1901 Sandow propagoval myšlienku veľkej súťaže, kde by sa hodnotil "svalový rozvoj", ktorej by sa mohli zúčastnili súťažiaci nielen z blízkeho okolia, ale celého Britského kráľovstva. A snaha Sandowa sa vyplatila!
 • 1898 ... v Anglicku začína vychádzať pod názvom Health & Strength Magazine časopis, ktorý sa venuje silovým športom aj postupom, ako dosiahnuť zmenu vzhľadu tela pomocou pravidelných silových tréningov; redakcia tohto časopisu stojí o niekoľko desiatok rokov neskôr za zrodom tzv. Health & Strength League, ktorá sa stáva počnúc rokom 1930 každoročným organizátorom bodybuilding súťaží známych pod menom Mr. Britain (okrem iných v roku 1949 víťazom tejto súťaže sa stal aj Reg Park); šéfredaktor tohto časopisu (David Johnson) v roku 1948 v Londýne zorganizuje prvú bodybuilding súťaž spojenú s názvom Mr. Universe a o rok neskôr sa podieľa na prácach, výsledkom ktorých je založenie  federácie NABBA v Anglicku
 • 1898 ... aj Sandow začína vydávať v Anglicku vlastný časopis - spočiatku pod názvom Physical Culture, o rok neskôr pod zmeneným názvom Sandow's Magazine of Physical Culture
 • 1900 ... aj Bernarr MacFaddern začína v USA vydávať časopis pod názvom Physical Culture - ten postupom rokov vyrastie na významné printové médium, ktoré sa venuje športovým aktivitám a posilňovaniu
 • 1901 ... 14. septembra v Londýne, v London´s Royal Alber Hall (pred 15.000 divákmi), na podnet Eugena Sandowa sa uskutočnila súťaž "Great Competition", na ktorej sa hodnotil aj svalový rozvoj súťažiacich. Z takmer 160 "bodybuilderov" sa napokon víťazom stal William Murray z Nottinghamu, ktorý získal pozlátenú sochu Sandow-a, cca 5000USD (1050£) a titul "Best Developed Man in Great Britain and Ireland". Druhé miesto, postriebrenú sochu Sandowa a cca 2500USD (525£) získal D. Cooper, A.C. Smythe získal bronzovú sochu Sandowa za 3. miesto. Súťaž rozhodovali traja rozhodcovia - okrem Sandowa sochár Charles Lawes, aj spisovateľ Arthur Conan Doyle (autor príbehov o detektívovi Sherlockovi Holmesovi). Autorom 49cm vysokej sochy Sandowa bol sochár Frederick William Pomeroy, ktorý prvý originál vyrobil ešte v roku 1891 - následne bolo vyrobených niekoľko kópií.
 • Pozoruhodnosťou je, že bronzová socha Sandowa (tú, ktorú získal A.C. Smythe) sa stáva opätovne trofejou v roku 1950 aj pre Steve Reevesa za jeho prvenstvo na historicky premiérovej súťaži NABBA Mr. Universe. Originálnu zlatú sochu Sandowa, ktorú získal v roku 1901 William Murray, zapožičajú na fotografovanie pri príležitosti 25. výročia zorganizovania prvej súťaže NABBA Mr. Universe pre víťaza z roku 1975 - tým sa stal Boyer Coe. Replika sochy Sandowa (vyrobená ešte v roku 1894 v USA) poslúžila v druhej polovici 70. rokov ako predloha pre výrobu víťaznej trofeje pre víťaza súťaže Mr. Olympia - tá sa profesionálnym bodybuilderom z federácie IFBB, víťazom najprestížnejšej súťaže udeľuje od roku 1977. Od roku 2015 víťaz Mr. Olympia získava inovovanú sochu Sandow-a, ktorá je výrazne väčšia, ťažšia a aj muskulatúrnejšia - autorom predlohy je slovenský 3D grafik Ivo Pavlisko.
 • 1903 ... v USA Bernarr MacFaddern (vydavateľ časopisu Physical Culture) organizuje pod názvom Physical Culture Exhibition športový weekend, počas ktorého sa uskutoční aj historicky prvá súťaž na Americkom kontinente, na ktorej sa hodnotil aj svalový rozvoj (táto súťaž je považovaná za zrod súťažného bodybuildingu v USA). Súčasťou weekendu boli aj súťaže organizované pod patronátom v USA pôsobiacej federácie AAU (American Athletic Union) - tá od konca 30. rokov organizuje v USA vlastné bodybuilding súťaže. MacFaddern v príručke vysvetlil, že cieľom súťaže je násjť svalnatého, zároveň však proporčne ideálneho športovca tak, ako ho definovali antické ideály. Neagtívom mala byť brutálna veľkosť bez proporcií.
 • 1903 ...  Eugen Sandow vydáva knihu Body-Buidling; v nasledujúcich rokoch sa v anglicky hovoriacich krajinách toto pomenovanie používa na označenie športu, pri ktorom sa oceňuje muskulatúrnosť/proporčnosť tzn. vzhľad a nie silový výkon nadobudnutý pomocou pravidelných silových tréningov
 • 1919 ... 29. novembra sa narodil Joe Weider, zakladateľ súťaže Mr. Olympia a federácie IFBB. Umiera 23. marca 2013. Bratia Weiderovci boli synmi emigrantov z Poľska (Louis a Anna), ktorí boli pôvodom z mesta Kurów.
 • 1923 ... 1. februára sa narodil Ben Weider, zakladateľ federácie IFBB a do roku 2006 jej prezident. Umiera 17. októbra 2008.
 • 1924 ... 15. marca umiera Profesor Loius Atilla, podľa názoru niektorých reálny zakladateľ bodybuilding-u
 • 1925 ... 14. októbra umiera vo veku 58 rokov Eugen SANDOW, ktorý je súčasnosťou považovaný za zakladateľa bodybuilding-u

Discussion at the article:

AMIX diskusia